Kadın yönetici iş hayatındaki yerini bulmalı

Araştırmalara göre kadın liderler, kurumların kârlılığını artırıyor. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden müşteri ilişkileri danışmanı Rabia Ertan, “Önemli olan cinsiyet değil, liderin yetkinliklerini geliştirmesi” diyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2017 11:33

HAZIRLAYAN: NAİME TERCAN
FOTOĞRAF: ISTOCK.COM

CAM TAVAN KAVRAMI
"Cam Tavan/Glass Ceiling" kavramı, çeşitli sosyo-kültürel önyargılar sebebiyle kadınların iş hayatında yükselişini engelleyen etkileri anlatmak için kullanılıyor. Araştırmalar; 'camı' kendi isteği ile kıran şirketlerin ise daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor.

RAKAMLARA GÖRE
Fortune 500 içinde yer alan ve kadın çalışanlarına en çok terfi olanağı sağlayan 25 şirketin kârlılığı, diğerlerine oranla yükseliyor. Aynı araştırmaya göre sektör ortalamalarının kâr yüzdesi 4,8 olarak hesaplanırken, bu rakamın kadın yönetici sayısının çok olduğu şirketlerde yüzde 6,4'e kadar çıktığı görüldü. Sırf bu rakamlar bile bize, kadınların şirketler için ne kadar önemli liderler olduğunu gösteriyor.

YARADILIŞ ETKİSİ
Kadınların yaradılışlarında daha etkin bulunan sabır, özveri ve çok görevlilik, iş hayatında da onlara üstünlük sağlıyor. Şirketlerin bu durumu fark etmeli ve doğru İK stratejileri uygulamalılar.

ÖNEMLİ OLAN YÖNETİM TARZI
Liderliğin her kurum için farklı tanımları olabilir. Bu nedenle kadın-erkek olarak bakmaktansa, yetkinlik bazlı değerlendirmeler gerekir. Kurum bazlı liderlik becerilerinin, yetkinlik beklentilerini de çeşitlendirilebileceğini, bu çerçevede kurumun ihtiyacı olan yetkinliklerin belirlenmesinin ardından, liderlik özelliklerini geliştirmek için gelişim planlamalarına başlanması gerektiği ifade ediliyor.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
Kadın liderlerin duygu kullanımları, genetik olarak daha yoğun olduğundan, liderlik süreçlerinde karşısındaki kişilerin duygu durumlarını anlamalarının ve bu durumsallığa bağlı yönetim tarzı geliştirmelerinin daha mümkün olabileceğine değiniliyor. Liderliği belirleyen özellikleri baskınlık, kuralları sorgulama, sosyal girişkenlik, mantık ve duygu kullanımı, soyuta odaklılık, yeniliğe açıklık, karar verme tarzı, mükemmeliyetçilik, spontanlık ve amaçlarını gerçekleştirme olarak tanımlayan Ertan, liderlerin ihtiyaç duydukları davranış şekillerinin öğrenilebilir ve geliştirilebilir olduklarını belirtiyor.

BİZE ULAŞIN