Kargonuz gecikirse, kaybolursa...

Hepimizin kargo şirketleriyle iletişimi oluyor ancak maalesef bazen sorunlar da yaşanabiliyor. Avukat Begüm Giray, sorunlar karşısında neler yapabileceğimizi anlatıyor.

FOTOĞRAF: JENAUSMAX/ISTOCK.COM

Canınız Antep'ten fıstık mı çekti? Hemen arkadaşınıza sipariş verdiniz, o da bir an evvel kavuşmanız için fıstıkları kargoya verdi. Ne var ki kargo kaybolduğundan, büyük buluşma hayalleri de sona erdi. Peki, ya geçen gün müşteriniz olan firmaya gönderdiğiniz ve yırtık şekilde müşteriye ulaşan faturaya ne demeli? Kargonuzun bahsettiğimiz gibi kaybolması, hasar görmesi veya geç teslim edilmesi durumlarında kargo şirketinin gönderen kişiye karşı sorumlu olacağını belirtelim.

KAYIP DURUMU
Eşya taşıma süresinin 20 gün, sınır ötesi taşımalarda ise 30 günü aşması halinde; zayi olduğu (kaybolduğu/yitip gittiği) kabul edilir. Eşyanın zayi olması veya hasara uğraması halinde; taşıyıcı kargo şirketi zayi olan eşyanın objektif değerine ilaveten bu zararların saptanması için yapılan giderleri ve eşyanın net olmayan toplam ağırlığının kilogramı başına belirlenen "özel çekme hakkı" masrafını üstlenir. İlgili tazminat kalemlerine ek olarak taşıma ücreti, taşımayla ilgili vergi ve resimler ile diğer masrafları da karşılamakla yükümlüdür. Dış görünüş itibariyle anlaşılabilen zıya ve hasarlar en geç teslim anına kadar taşıyıcıya bildirilmeli. Süresinde ve usulüne uygun olarak bildirimde bulunulmazsa, aksi ispatlanmadıkça, eşyanın taşıma sözleşmesine uygun şekilde teslim edildiği kabul edilir.

GEÇ TESLİM
Kargonun geç teslimi halinde ise, tazminat sorumluluğu taşıma ücretinin üç katı ile sınırlı olup, geç teslim sebebiyle uğranılan her türlü zarar da talep edilebilir. Gönderen kişi, kargonun teslim süresi aşıldığında, teslim tarihinden itibaren 21 gün içinde taşıyıcıya yazılı olarak bildirimde bulunmalı. Aksi halde geç teslimden doğan tazminat hakları yitirilir.

Sizi mağdur eden taşıma şirketine karşı hakkınızı ararken, gönderinizin yasalarca yasaklanmamış bir eşya olduğundan, yeterli ambalajlama ve etiketleme yapıldığından, taşıma senedindeki bilgilerin tam ve doğru olduğundan, eşyanın tehlikeli niteliği varsa bildirildiğinden emin olmanız gerektiğini de önemle hatırlatalım. Taşıma şirketine yönelteceğiniz talebinizin olumlu karşılanmaması ve mağduriyetinizin giderilmemesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanarak yasal yollara başvurabilmeniz de mümkün.


BİZE ULAŞIN